Zapraszamy na spotkanie z pracownikami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zapraszamy mieszkańców Gminy Lubawka na spotkanie 24 maja 2024 r. z Przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kamiennej Górze.

Specjalista PZON udzieli Państwu informacji związanych z:

  • wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • ulgach i uprawnieniach wynikających z posiadanych orzeczeń,
  • możliwością ubiegania się o świadczenie wspierające.