Bon energetyczny

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że Dział Świadczeń Rodzinnych będzie realizować zadania wynikające z ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Przeciętne dochody

Bon energetyczny będzie świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu, których przeciętne dochody w 2023 roku nie przekroczyły kwoty:
    - 2.500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo
    - 1.700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wartość bonu energetycznego

Bon energetyczny będzie przysługiwać w wysokości:
    - 300,00 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu,
    - 400,00 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób,
    - 500,00 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób,
    - 600,00 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 roku, albo po tym dniu ? w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny będzie przysługiwać w wysokości:
   - 600,00 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu,
   - 800,00 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób,
   - 1.000,00 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób,
   - 1.200,00 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. na jeden z poniższych sposobów:
    - bezpośrednio w Miejsko ? Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce,
    - przesłać pocztą tradycyjną na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce
ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka,
    - drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.