Kampania społeczna pn. Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa

W 2017 roku Miejsk-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce realizuje i koordynuje kampanię społeczną pn. Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa. Kampania obejmuje cykl działań informacyjno-edukacyjnych, skierowanych do społeczności Gminy Lubawka, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Tematem przewodnim tegorocznego Forum będą szeroko pojęte środki psychoaktywne (alkohol, narkotyki). Głównym celem kampanii jest przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży a także podniesienie świadomości społecznej na temat uzależnień od środków psychoaktywnych. Przy okazji realizacji Forum chcemy zbadać poziom wiedzy mieszkańców Gminy Lubawka na temat szkodliwości używania środków psychoaktywnych.

Jest to już drugie Forum, które realizowane jest na terenie naszej Gminy. Na okoliczność realizacji kampanii stworzono plakat, promujący tegoroczne przedsięwzięcie, który rozpropagowany został na terenie Gminy. (plakat w załączeniu)

W ramach projektu zaplanowano szereg konkursów dla młodzieży szkolnej. Pierwszy z konkursów to konkurs na hasło, które towarzyszy nam przez cały okres realizacji Forum. Hasło brzmi UZALEŻNIENIE - KOSZTOWNY BILET DONIKĄD. Kolejny to konkurs na słowa do utworu muzycznego w stylu hip hop, rap, który dotyczy szkodliwości używania środków psychoaktywnych. Do wybranego przez komisję konkursową tekstu skomponowany zostanie podkład muzyczny i wspólnie z młodzieżą stworzymy utwór muzyczny wpasowujący się tematycznie w tegoroczne Forum. Do utworu nagrany będzie teledysk, w którym również wystąpi Młodzież. Kolejnym konkursem był konkurs na zakładkę do książki, którą należało wykonać w wersji elektronicznej. Zakładka zostanie wydrukowana w profesjonalnej pracowni reklam i otrzymają ją wszyscy uczniowie szkół z terenu Gminy Lubawka.

W miesiącu kwietniu br. w ramach Forum rozpoczęły się sondaże uliczne. Pod okiem koordynatora kampanii młodzież szkolna pyta mieszkańców o ich wiedzę i stosunek do używania środków psychoaktywnych. Sondaże przeprowadzone będą nie tylko na ulicach ale również w przedszkolach i szkołach w Chełmsku Śląskim, Lubawce oraz Miszkowicach. Z przeprowadzonych sondaży zostanie nagrany reportaż, który wyemitowany będzie podczas konferencji podsumowującej II Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa.

Kolejnym etapem kampanii będzie warsztat, podczas którego młodzież pracować będzie metodą METAPLANU. Młodzież podzielona na 6 osobowe grupy analizować będzie postawioną hipotezę tj. KAŻDA SYTUACJA STANOWI POTENCJALNY POWÓD SIĘGANIA PO SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE. Warsztat odbędzie się w dniu 12.05.2017 r. w Miejsko ? Gminnym Ośrodku Kultury w Lubawce. Z warsztatu również nagrany będzie krótki reportaż, który wyemitowany będzie podczas konferencji podsumowującej przedsięwzięcie.

Końcowym etapem kampanii będzie konferencja z udziałem zaproszonych gości, która odbędzie się w dniu 24.05.2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lubawce. Podczas konferencji odbędzie się wykład certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień dotyczący szkodliwości używania środków psychoaktywnych. Wręczone zostaną nagrody wszystkim laureatom konkursów. Ponadto młodzież przedstawi przygotowane przez siebie krótkie wypowiedzi, powstałe na bazie ich własnych przemyśleń związanych z destrukcyjnym wpływem środków psychoaktywnych na życie i zdrowie.

Na okoliczność realizacji Forum powstał fun page na portalu społecznościowych FACEBOOK. Zachęcamy do odwiedzenia naszego profilu na FACEBOOKU  i polubienia strony, aby na bieżąco śledzić wszystkie etapy naszej kampanii.

Pliki do pobrania