Zapytanie ofertowe na Przygotowywanie i wydawanie dwudaniowego obiadu dla uprawnionych uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce w okresie od 04.05.2017 r. do 23.06.2017 r.

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zamówienia, którego przedmiotem jest:

Przygotowywanie i wydawanie dwudaniowego obiadu dla uprawnionych uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce w okresie od 04.05.2017 r. do 23.06.2017 r.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera.

Termin składania ofert upływa 26.04.2017 r. o godzinie 12:00.