Unieważnienie postępowania na zadanie pn. "Przygotowywanie i wydawanie dwudaniowego obiadu dla uprawnionych uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce w okresie od 04.05.2017 r. do 23.06.2017 r."

W związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce z dnia 25.04.2017 r. (data wpływu do MGOPS w Lubawce 26.04.2017 r. ) informującym, że obiady dla uczniów na stołówce szkolnej będą wydawane do końca maja 2017 r. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O UNIEWAŻNIENIU W/W POSTĘPOWANIA.