Rusza Projekt - Dom Dziennego Pobytu Senior+

Gmina Lubawka uzyskała najwyższą kwotę dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 300 000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja w 2017 r. na dofinansowanie utworzenia i wyposażenia Dziennego Domu "Senior+". W projekcie tym gminę reprezentuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce.

Głównym celem programu jest utworzenie i wyposażenie  Dziennego Domu Pobytu "SENIOR+", który powstanie na terenie Gminy Lubawka we wsi Bukówka, gdzie seniorzy będą mogli nawiązywać i podtrzymywać relacje społeczne, realizować pasje i zainteresowania oraz rozwijać formy samopomocy.

O dalszych etapach realizacji programu będziemy informować na bieżąco.