Zmiana harmonogramu zajęć w Punkcie Konsultacyjnym przy MGOPS w Lubawce

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że od miesiąca października 2017 r. nastąpi zmiana harmonogramu zajęć w Punkcie Konsultacyjnym przy MGOPS w Lubawce. Konsultacje indywidualne oraz grupa wsparcia dla osób po podstawowym programie terapii uzależnień będą odbywały się w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 18:00. Zajęcia prowadzi psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Pani Marcelina Kohut.