Zapytanie ofertowe na świadczenie podstawowych usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce

UWAGA: W dniu 20.12.2017 r. Zamawiający dokonał modyfikacji zapytania ofertowego PS.261.2.2017 z dnia 19.12.2017 r. pn. Świadczenie  podstawowych usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce poprzez uzupełnienie niniejszego zapytania ofertowego w punkcie II Przedmiot zamówienia, Część I - Część XXV ppkt d, o informacje dotyczące miejsca realizacji usług opiekuńczych (dodane na kolor czerwony).   

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia, którego przedmiotem jest:

Świadczenie  podstawowych usług opiekuńczych  na rzecz podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce w  roku 2018.


Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera.

Termin składania ofert upływa 28.12.2017 r. o godzinie 10:00.