Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług wsparcia psychologicznego i terapeutycznego na rzecz mieszkańców Gminy Lubawka

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza do składania ofert dotyczących świadczenia usług wsparcia psychologicznego i terapeutycznego na rzecz mieszkańców Gminy Lubawka.

Termin składania ofert upływa dnia 28.12.2017 r. o godz. 10:00.