Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. świadczenie usług wsparcia psychologicznego i terapeutycznego na rzecz mieszkańców Gminy Lubawka.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje o wyborze oferty na zadanie pn. świadczenie usług wsparcia psychologicznego i terapeutycznego na rzecz mieszkańców Gminy Lubawka w Punkcie Konsultacyjnym przy MGOPS w Lubawce oraz w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce i Zespole Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim

Pliki do pobrania