Laboratorium Wiedzy Pozytywnej

W okresie od dnia 09.11.2017 r. do 04.01.2018 r. w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce zrealizowano program profilaktyczny pn. "Laboratorium Wiedzy Pozytywnej". Program zrealizowano dla gimnazjalistów z klas trzecich. 

Realizatorami "Laboratorium" był profilaktyk, certyfikowany instruktor terapii uzależnień Ryszard Żyła oraz specjalista ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce Adriana Porada. Głównym celem programu było ukształtowanie postaw uczestników aprobujących abstynencję od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w wymiarach emocjonalnym (pozytywny stosunek do abstynencji), poznawczym (dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych) i behawioralnym (nieużywanie substancji psychoaktywnych). Program cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy oprócz dawki wiedzy mieli możliwość wspólnej zabawy. W miesiącu styczniu oraz lutym br. w ramach programu zaplanowano moduły z udziałem rodziców oraz nauczycieli.

Program będzie realizowany w przyszłości również w innych szkołach z terenu Gminy Lubawka.