Zapytanie ofertowe na świadczenie podstawowych usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia, którego przedmiotem jest:

Świadczenie  podstawowych usług opiekuńczych  na rzecz podopiecznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce w  roku 2018.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera.

Termin składania ofert upływa 22.01.2018 r. o godzinie 10:00.

Pliki do pobrania