Wsparcie psychologiczno - terapeutyczne przy MGOPS w Lubawce

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, szkodliwie nadużywających substancji psychoaktywnych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie, funkcjonujący przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce z/s przy ul. Dworcowej 33, informuje o godzinach pracy terapeutów w 2018 roku.

czwartek godz. 14:30 - 17:00 - Ryszard Żyła - certyfikowany instruktor terapii uzależnień

  • konsultacje indywidualne, motywujące do podjęcia leczenia osoby uzależnione i szkodliwie przyjmujące substancje psychoaktywne, konsultacje osób współuzależnionych, funkcjonujących w otoczeniu przyjmujących substancje psychoaktywne,

czwartek godz. 17:00 - 18:30 - Ryszard Żyła - certyfikowany instruktor terapii uzależnień

  • grupa motywacyjna dla osób uzależnionych i szkodliwie nadużywających substancje psychoaktywne,

wtorek  godz. 15:00 - 18:00 - Marcelina Kohut - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psycholog

  • konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla osób uzależnionych, po podstawowym programie psychoterapii uzależnień.

W Punkcie Konsultacyjnym przy MGOPS w Lubawce świadczone jest także bezpłatne poradnictwo psychologiczne dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie oraz osób z problemami rodzinnymi.

Psycholog, Bogusława Ułanowicz - Pęcherczyk dyżuruje dwa razy w miesiącu w godzinach od 15:00 do 20:00. W celu umówienia wizyty należy zgłosić się osobiście w siedzibie M-GOPS w Lubawce, przy ul. Dworcowej 33, u pracownika sekcji przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, Adriany Porada (I piętro, pok. nr 9). Termin wizyty u psychologa można ustalić również telefonicznie u w/w pracownika, pod nr tel. 75 74 11 800.

Poradnictwo przeznaczone jest dla mieszkańców Gminy Lubawka.