Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa 2018

W dniu 06.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Lubawce odbyło się spotkanie dotyczące kolejnej edycji kampanii pn. MŁODZIEŻOWE FORUM BEZPIECZEŃSTWA. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół z terenu Gminy Lubawka, Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka Bożena Kończak, Kierownik oraz pracownik MGOPS w Lubawce a także pomysłodawczyni przedsięwzięcia Katarzyna Ułanek. Tematem tegorocznego FORUM będzie TOLERANCJA. W dniu 12.02.2018 r. w szkołach z terenu Gminy Lubawka zostaną ogłoszone konkursy dla uczniów, w tym konkurs na hasło przewodnie tegorocznej kampanii oraz na plakat promujący przedsięwzięcie. W ramach FORUM zaplanowano m.in. sondaż uliczny, warsztaty profilaktyczne oraz nagranie spotu dotyczącego TOLERANCJI. Kampania zostanie zakończona konferencją podsumowującą, która odbędzie się w miesiącu maju 2018 r. Zachęcamy wszystkich uczniów szkół z terenu naszej Gminy do zaangażowania się w poszczególne etapy kampanii oraz uczestnictwo w konkursach w ramach FORUM. Przewidziano atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje u szkolnych koordynatorów kampanii. Funkcje szkolnych koordynatorów tegorocznego MFB pełnią:
Z ramienia Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce Pani Marzena Sieradzka i Pan Krzysztof Jawor, z ramienia Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim Pani Kinga Raczyńska oraz ze Szkoły Podstawowej w Miszkowicach Pani Angelika Powązka i Pan Marcin Kamiński. Osobą odpowiedzialną za realizację kampanii z ramienia MGOPS w Lubawce jest Adriana Porada. Termin składania prac konkursowych upływa 28.02.2018 r. Prace należy składać u szkolnych koordynatorów, u których dostępne będą regulaminy konkursów.