Konferencja podsumowująca III Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa

W dniu 16.05.2018 r. w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce odbyła się konferencja podsumowująca III Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa, które w tym roku odbyło się pod hasłem "TOLERUJĘ, SZANUJĘ, NIE PONIŻAM - AKCEPTUJĘ!". Koordynatorem kampanii był Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum była TOLERANCJA. Głównym celem kampanii było promowanie idei równości, tolerancji, szacunku i integracji. Cele szczegółowe to budowanie wśród uczniów postaw tolerancji i szacunku wobec wszelkiej odmienności, przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji i przemocy, minimalizowanie poziomu agresji wśród uczniów, stymulowanie aktywności społecznej uczniów, propagowanie działań altruistycznych, podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy Lubawka na temat zjawiska nietolerancji. Było to już trzecie Forum, które realizowane jest na terenie naszej Gminy.

Gośćmi konferencji była Wiceburmistrz Bożena Kończak,  Przewodnicząca Rady Miejskiej i Radni Miasta Lubawka, Dyrektorzy szkół oraz Grono Pedagogiczne z terenu naszej Gminy. Gościliśmy także przedstawicieli Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze, Komisariatu Policji w Lubawce, Komendy Powiatowej Policji, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Kamiennej  Górze i wielu innych.

Podczas konferencji wyemitowano reportaże z sondaży ulicznych, podczas których młodzież zadawała pytania związane z tematyką kampanii. Mogliśmy także obejrzeć reportaż z warsztatów profilaktycznych, które odbyły się w dniu 16.03.2018 r. Nastąpiła także premiera spotu, który został nagrany z udziałem Naszej Młodzieży w ramach III MFB.

W czasie konferencji wystąpił Robert Bladycz ze społeczności Romskiej oraz Tomasz Lewandowicz ze społeczności Hare Kriszna, którzy wypowiedzieli się na temat tolerancji z perspektywy przedstawicieli mniejszości. Prezentację na temat dyskryminacji osób uzależnionych przedstawiła Magdalena Buczek z Poradni MONAR z Jeleniej Góry.

Wręczono także nagrody laureatom konkursów przeprowadzonych w związku z realizacją kampanii. Był to konkurs na hasło przewodnie MFB oraz plakat. Na okoliczność realizacji Forum, w latach poprzednich powstał funpage na portalu Facebook, gdzie wkrótce będzie można obejrzeć wszystkie materiały z kampanii m.in. spot, reportaże z sondaży czy warsztatów. Jest to działanie profilaktyczne, w którym młodzież bardzo chętnie bierze udział. W związku z czym jest to przedsięwzięcie, które na stałe zagości w kalendarzu profilaktycznych przedsięwzięć realizowanych na terenie naszej Gminy. Kolejna kampania już za rok.