Wycieczka dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego do Kowar

Dnia 07.08.2018 r. dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach, pod opieką wychowawców wyjechały na pełną atrakcji wycieczkę do Kowar. W pierwszej części wyjazdu dzieci zwiedziły ,,Park Miniatur", w którym znajdują się modele najważniejszych budowli i zabytków Dolnego Śląska. Nastepnie udały się do Pałacowej Bawialni, gdzie do woli mogły korzystać z różnorodnych dmuchanych zamków i zjeżdżalni. Największym powodzeniem cieszyła się pontonowa zjeżdżalnia. W dalszej części wakacji zaplanowano kolejne atrakcyjne wyjazdy dla dzieci uczęszczających do obu Placówek.

Placówki na terenie Gminy powstały dzięki realizacji projektu  pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce
i Miszkowicach", który współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych", Poddziałanie 9.2.4 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW".

Projekt realizowany jest przez Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu.