Dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego na wycieczce w ZOO we Wrocławiu

W dniu 16.08.2018 r. dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach uczestniczyły w wycieczce do Wrocławia, gdzie pod opieką wychowawców udały się do ogrodu zoologicznego.

Warunki atmosferyczne sprzyjały specerowaniu po ogrodzie. Wyjazd cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a największą ciekawość dzieci wzbudziły małpy, jaszczurki, węże oraz krokodyle.

Wyjazd do Wrocławia oraz inne wycieczki dla dzieci z PWD w Lubawce i Miszkowicach, zorganizowane zostały w ramach projektu pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach", który współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych", Poddziałanie 9.2.4 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW".

Projekt realizowany jest przez Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu.