Dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach na Zamku Czocha

W dniu 24.08.2018 r. dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach uczestniczyły w wycieczce do Zamku Czocha. Była to ostatnia wycieczka podczas tegorocznych wakacji. Czocha to obronny zamek graniczny położony w okolicy miasteczka Leśna, nad jeziorem Leśniańskim, w dolinie rzeki Kwisy. Kręcono w nim bardzo dużo filmów m.in. ,,Gdzie jest generał" oraz ,,Tajemnica Twierdza Szyfrów". Dzieciom najbardziej podobały się tajne przejścia, których w zamku było prawdopodobnie 40, z tego odnalezionych jest zaledwie 14.

Wycieczka została zorganizowana przez Fundację "Na Szlaku" z/s we Wrocławiu.

Wyjazd dla dzieci z PWD w Lubawce i Miszkowicach, zorganizowany został w ramach projektu pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach", który współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych", Poddziałanie 9.2.4 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW".

Projekt realizowany jest przez Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu.