Dzień pizzy w Placówkach Wsparcia Dziennego

Zajęcia kulinarne to stały element harmonogramu w Placówkach Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach. Są to zajęcia, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród dzieci, w związku z czym nie brakuje pomysłów na przyrządzanie potraw z różnych stron świata. W dniu 25.09.2018 r. dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego urządziły dzień pizzy. Z samodzielnie wykonanego ciasta dzieci pod okiem wychowawców przyrządziły wieloskładnikowe pizze. Cyklicznie w ślad za sugestiami dzieci, wychowawcy organizują tematyczne tygodnie kulinarne.

Zajęcia kulinarne dla dzieci z PWD w Lubawce i Miszkowicach, przeprowadzane są w ramach projektu pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach", który współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych", Poddziałanie 9.2.4 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW".

Projekt realizowany jest przez Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu.