Kreatywne warsztaty dla dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach.

W dniu 04.12.2018 r. dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach uczestniczyły w kreatywnych warsztatach, w których budowały potężne budowle z klocków LEGO. Warsztaty przeprowadził Pan Mariusz Brzęcki z Konia, pod okiem którego dzieci budowały zabytkowe obiekty architektury sakralnej. Podczas zajęć starały się odtworzyć z klocków Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zlokalizowany w Lubawce. Pomimo, iż warsztaty były bardzo pracochłonne, było przy tym mnóstwo zabawy. Dzieło powstawało około 90 minut i robiło je ponad 20 osób.

Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach powstały w ramach projektu pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach", który współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych", Poddziałanie 9.2.4 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW". Projekt realizowany jest przez Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu.