Mikołajki w Placówkach Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach.

W dniu 06.12.2018 r. w Placówce Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach odbyła się zabawa Mikołajowa. Mikołajki rozpoczęły się od życzeń urodzinowych dla wychowawczyni PWD w Lubawce pani Joanny. Z tej okazji nasi wolontariusze wspierający Placówkę w Lubawce tj. Sara Niciejewska i Klaudiusz Bugański przygotowali dla Solenizantki i piękny i smaczny tort. Następnie wszystkie dzieci otrzymały paczki mikołajowe, pełne słodkości i innych upominków. Jako, że Mikołaj miał w tym dniu pełne ręce pracy, to w jego imieniu prezenty rozdawały Mikołajki w osobach wychowawczyń Joanny Szoty oraz Elżbiety Jojczyk. Każde dziecko przed odebraniem prezentu od Mikołaja zaprezentowało piosenkę lub wiersz o tematyce zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Po rozdaniu paczek dzieci uczestniczyły w grach i zabawach przygotowanych przez kadrę Placówek Wsparcia Dziennego z okazji tego ważnego dla wszystkich dzieci dnia.

Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach powstały w ramach projektu pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach", który współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych", Poddziałanie 9.2.4 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW". Projekt realizowany jest przez Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu.