Zapytanie ofertowe, dotyczące złożenia ofert na stanowiska wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego w Miszkowicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza do składania ofert na stanowisko wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego w Miszkowicach utworzonej w ramach projektu "Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach".

Termin składania dokumentów upływa 24.07.2019 r. o godzinie 12:00.