Kolejne dni wakacji w Placówkach Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach.

Kolejne dni i tygodnie wakacyjne w Placówkach Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach obfitowały w ciekawe zajęcia, spotkania oraz wyjazdy.

W dniu 19.07.2019 r. Placówkę odwiedził Pan Piotr Jochymek. Opowiadał dzieciom o jednej ze swoich pasji tj. o podróżowaniu. Przygotował ciekawą prezentację, w której pokazał m.in.  jak zdobywał Wulkan Wezuwiusz. Były także zdjęcia i opowiadania o wyprawie do Republiki Południowej Afryki oraz Wietnamu.

Pod koniec miesiąca lipca dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach udały się na wycieczkę w Góry Stołowe. Park Narodowy Gór Stołowych to wspaniałe formy skalne oraz liczne szczeliny, które dzieci pokonywały z chęcią i dużym zaciekawieniem.  Dzieci odwiedziły wschodnią część Gór Stołowych zwaną Szczelinicem Wielkim.

Następnie odbyła się wycieczka do Kłodzka. Podczas wyjazdu dzieci odwiedziły m.in. Twierdzę Kłodzką. W towarzystwie przewodnika miały szansę zdobyć ostateczny punkt obrony Twierdzy czyli Donjon. Z bastionów górujących nad Kłodzkiem dzieci oglądały piękną panoramę miasta i gór otaczających ziemię kłodzką. Ze szczególnym zainteresowaniem oglądały ekspozycje związane z codziennym życiem Twierdzy oraz lazaret wojskowy.

Od dnia 01.08.2019 r. dla dzieci z obu Placówek organizowane są zajęcia integracyjne, które odbywają się w siedzibie PWD w Lubawce. W ramach tych zajęć dzieci uczestniczą we wspólnych zajęciach kulinarnych, warsztatach plastycznych oraz spotkaniach z ciekawymi gośćmi odwiedzającymi Placówkę. W ramach zajęć plastycznych dzieci wykonywały rysunki fok. Prace wykonywane były w ramach akcji "Ratujemy Bałtyckie Foki". Trafiły one na konkurs organizowany w ramach tej akcji.

Na początku miesiąca sierpnia br. odbyło się spotkanie z vlogerką podróżniczą Panią Agnieszką Piecuch, która pochodzi z Lubawki. Jest absolwentką Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce. Udało się jej znaleźć czas, by odwiedzić Placówkę, gdyż Lubawka znalazła się na jej trasie ze Szwajcarii, w której mieszka od ośmiu lat, a wyjazdem do Rumunii gdzie wybrała się kolejną podróż. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały jej opowieści jak świadomie podróżować, jak przygotowywać się do wypraw, jakie zwierzęta można spotkać podczas wyjazdów. Pani Agnieszka opowiadała również jak założyć vloga i zachęcała dzieci do podróżowania. Podróżniczka posiada kanał na YouTube, gdzie umieszcza relacje ze swoich wypraw.  

Od dnia 05.08.2019 r. w PWD w Lubawce rozpoczęły się zajęcia, podczas których dzieci poznają świat filmu i teatru ,,od kuchni". Z tej okazji Placówkę odwiedziła Pani Roksana Krzywniak z Firmy ,,Krąg Czarownic" z Kamiennej Góry. Pod okiem Pani Roksany dzieci uczyły się jak wykonać charakteryzację filmową z lat 20 ubiegłego wieku oraz różne rany i skaleczenia.

W kolejnych dniach w ślad za ciekawymi zajęciami z Panią Krzywniak oraz jej cennymi radami, dzieci same wykonywały charakteryzację. W ramach tygodnia teatralno - filmowego tworzyły maski oraz przebierały się za różne postacie. Trzy dziewczynki: Nadia, Eliza i Natalia wcieliły się w rolę charakteryzatorek, a pozostałe dzieci były modelkami i modelami.

Projekt "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach" jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych", Poddziałanie 9.2.4 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW".