Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach

Po okresie wakacyjnym zajęcia w obu Placówkach Wsparcia Dziennego odbywają się wg stałego harmonogramu. Prowadzone są warsztaty kulinarne, zajęcia z informatyki, matematyki, konsultacje z logopedą, fizjoterapeutą i psychologiem. Oprócz stałych zajęć, wychowawcy organizują dla dzieci dodatkowe atrakcje urozmaicające codzienny harmonogram działalności Placówek. Są to zajęcia sportowe, plastyczno-techniczne, integracyjne, muzyczne czy teatralne. Organizowane są także gry i zabawy tematyczne, turnieje unihokeja oraz tenisa stołowego.

W kalendarz wydarzeń obu Placówek wpisały się obchody urodzin dzieci tam uczęszczających. W ostatnim okresie w Placówce Wsparcia Dziennego w Miszkowicach obchodzone były urodziny dwóch dziewczynek. Z tej okazji pozostałe dzieci pod okiem wychowawców przygotowały przyjęcie, tort, słodki poczęstunek dla gości oraz upominki dla solenizantek.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że rekrutacja do Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce oraz Miszkowicach prowadzona jest w sposób ciągły. Informacji na temat rekrutacji udziela koordynator projektu  -  Adriana Porada w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce, I piętro, pok. nr 9, tel. 75 74 11 800, kom. 607 568 705, e-mail: a.porada@mgops.lubawka.eu

Projekt "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach" jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych", Poddziałanie 9.2.4 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW".