Informacja

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego w Miszkowicach prowadzona jest w sposób ciągły. Informacji w przedmiotowej sprawie udziela pracownik merytoryczny tut. Ośrodka  -  Adriana Porada w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce, I piętro, pok. nr 9, tel. 75 74 11 800, kom. 607 568 705, e-mail: a.porada@mgops.lubawka.eu