Spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach"

1490097832_logo_pwd.png

W dniu 20.03.2017 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach", który współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział wychowawcy z dwóch Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach, specjaliści zatrudnieni w ramach Placówek w tym psychologowie, logopeda, informatyk i matematyk a także koordynator projektu i Kierownik MGOPS w Lubawce. Na spotkaniu wychowawcy Placówek oraz specjaliści zatrudnieni w ramach projektu mogli uzgodnić harmonogram i plan pracy z dziećmi, objętych tego rodzaju wsparciem.

Podczas spotkania wychowawcom przekazano tablice z nazwami Placówek, które usytuowane zostaną na budynkach, w których zlokalizowane są Placówki tj. na budynku ZSP w Lubawce i budynku SP w Miszkowicach. Nazwy Placówek Wsparcia Dziennego są pomysłem dzieci, które tam uczęszczają. Placówka Wsparcia Dziennego w Lubawce będzie nosić nazwę "Promyczek", natomiast Placówka w Miszkowicach "Mail Giganci".

W czasie spotkania w MGOPS ustalono także szczegóły dotyczące oficjalnego otwarcia Placówki Wsparcia Dziennego w Miszkowicach, które nastąpi w dniu 27.03.2017 r. o godzinie 16:00. Oficjalne otwarcie PWD w Lubawce nastąpi pod koniec 2017 r., ze względu na trwające prace remontowo - budowlane w pomieszczeniu docelowym Placówki.

Obydwie Placówki funkcjonują od 01.03.2017 r. i otwarte są dla dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00. Obecnie w ramach PWD w Lubawce wsparciem objęto 30 dzieci a w Miszkowicach 15. Oprócz pomocy w odrabianiu prac domowych dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z logopedą i psychologiem. Będą mogły także rozwijać umiejętności matematyczne, informatyczne i kulinarne. W najbliższym czasie w obu Placówkach zatrudniony zostanie fizjoterapeuta, który pracować będzie z dziećmi wykazującymi wady postawy.