Uroczyste otwarcie Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego z lokalizacją w Miszkowicach

1490690532_logo_pwd.png

W dniu 27 marca 2017 r. o godzinie 16:00, odbyło się uroczyste otwarcie Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego z lokalizacją w Miszkowicach, która została utworzona w ramach projektu "Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach" współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  Projekt realizowany jest przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu.  

W spotkaniu udział wzięła Burmistrz Miasta Lubawka Ewa Kocemba, Zastępca  Burmistrza Miasta Bożena Kończak,  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alina Lewandowska, Partner projektu Grzegorz Kruszyński reprezentujący Fundację Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miszkowicach Elżbieta Król i Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce Beata Obrzut.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alina Lewandowska przywitała zaproszonych gości, przedstawiła kadrę Placówek Wsparcia Dziennego, tj. wychowawców i specjalistów zatrudnionych w Placówkach. Ponadto przedstawiła krótko założenia realizowanego projektu i potrzebę utworzenia Placówek dla dzieci.   

Wychowawcy wraz z wychowankami Placówek przygotowali program artystyczny i wręczyli kwiaty przybyłym gościom.

Podczas otwarcia Burmistrz Ewa Kocemba i zaproszeni goście wręczyli wychowankom drobne upominki.