Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na świadczenie usług prowadzenia zajęć fizjoterapeutycznych dotyczących usprawniania narządów ruchu i korekty wad postawy na rzecz uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach"

1491470553_logo_pwd.png

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zamówienia, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług prowadzenia zajęć fizjoterapeutycznych dotyczących usprawniania narządów ruchu i korekty wad postawy na rzecz uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach"

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera.

Termin składania ofert upływa 18.04.2017 r. o godzinie 10:00.