Spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach"

1495002563_logo-fe.png

 15.05.2017 r. w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce odbyło się kolejne spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach", który współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020. 

W spotkaniu wzięli udział wychowawcy z dwóch Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach, a także koordynatorzy projektu i Kierownik MGOPS w Lubawce. Tematem spotkania były zaplanowane w ramach projektu wycieczki dla dzieci uczestniczących w zajęciach a także kwestia organizacyjna dotycząca prowadzonych w Placówkach zajęć kulinarnych.

Spotkania kadry projektowej odbywają się cyklicznie i pozwalają na wymianę doświadczeń wychowawców, zatrudnionych w dwóch Placówkach i pozwalają na bieżąco reagować na pojawiające się trudności. Tym samym przedmiotowe spotkania przyczyniają się do właściwej realizacji założonych celów w projekcie.

Utworzone w ramach projektu Placówki otwarte są dla dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00. Obecnie w ramach PWD w Lubawce wsparciem objęto 30 dzieci a w Miszkowicach 15.