Aktualna lokalizacja Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce

W związku z nadal trwającymi pracami remontowymi w budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce, tutejszy Ośrodek informuje, że zajęcia w ramach Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce nadal będą odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Bocznej 13 w Lubawce. Po zakończonych pracach remontowych Placówka Wsparcia Dziennego zostanie przeniesiona do miejsca docelowej lokalizacji tj. do budynku ZSP przy ul. Mickiewicza 4. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy Państwa informować na bieżąco.