Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wycieczek na rzecz uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach"

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza do składania oferty dotyczącej organizacji jednodniowych wycieczek na rzecz uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach"

Termin składania ofert upływa dnia 14.11.2017 r. o godzinie 10:00