Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia ofert na stanowiska wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego w Miszkowicach

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza do składania ofert na stanowiska wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego w Miszkowicach utworzonej w ramach projektu "Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach".

Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2017 r. o godzinie 10:00