Anioły w Placówce Wsparcia Dziennego w Lubawce

W dniu 05.12.2017 r. w Placówce Wsparcia Dziennego w Lubawce odbyły się zajęcia, podczas których dzieci tworzyły anioły z masy solnej. Dzieci wykazały się niezwykłymi zdolnościami artystycznymi w tym zakresie. Po przygotowaniu aniołów z masy, zostały one wypalone w gorącej temperaturze. Trafią w ręce osób wspierających Placówę. Przy tej okazji składamy podziękowania dla pani Eweliny Lamek, która uczyła dzieci tej niełatwej sztuki.

Placówka została utworzona w związku realizacją projektu pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach" współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych", Poddziałanie 9.2.4 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW".