Mikołaj w Placówkach Wsparcia Dziennego

W dniu 06.12.2017 r. Placówkę Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach odwiedził Mikołaj wraz z trzema Śnieżynkami. Wszystkie dzieci otrzymały paczki z prezentami, lecz najpierw musiały zaprezentować swoje uzdolnienia przed Mikołajem i jego Pomocnikami.

W powstałych w miesiącu marcu 2017 r. Placówkach Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach odbywa się szereg zajęć dla dzieci i młodzieży. Realizowane są m.in. warsztaty z psychologiem, zajęcia z kompetencji matematycznych i naukowo technicznych, zajęcia z kompetencji informatycznych, z języka angielskiego, warsztaty przedsiębiorczości oraz programy logopedyczne. Prowadzone są także zajęcia kulinarne, które realizowane są przez wychowawców Placówek.

Dzieci i młodzież bardzo chętnie uczestniczą w zorganizowanych zajęciach. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia kulinarne. Dzieci uczą się na nich nie tylko sztuki gotowania ale także umiejętności porządkowania stanowisk pracy po zakończonych zajęciach. W okresach wolnych od nauki szkolnej organizowane będą jednodniowe wycieczki, podczas których dzieci będą mogły zwiedzać atrakcje Dolnego Śląska i nie tylko.

Nabór do Placówek prowadzony jest w sposób ciągły. Osoby zainteresowane udziałem swoich dzieci w zajęciach w ramach PWD prosimy o kontakt z pracownikiem MGOPS w Lubawce Adrianą Poradą, osobiście w siedzibie tut. Ośrodka bądź pod nr telefonu 75 74 11 800, kom. 607 568 705.