• dark
`

Aktualności z Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

logo_mgops

12
maja
2017

Warsztaty "Uzależnienie - kosztowny bilet donikąd" w ramch kampanii edukacyjno-profilaktycznej pn. MŁODZIEŻOWE FORUM BEZPIECZEŃSTWA

miniatura_warsztaty-uzalenienie-kosztowny-bilet-donikd-w-ramch-kampanii-edukacyjno-profilaktycznej-pn-modzieowe-forum-bezpieczestwa
W dniu dzisiejszym w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce odbyły się warsztaty profilaktyczne, które przeprowadzone zostały metodą METAPLANU. Warsztaty były jednym z etapów kampanii edukacyjno-profilaktycznej pn. MŁODZIEŻOWE FORUM BEZPIECZEŃSTWA, które w tym roku odbywa się pod hasłem Uzależnienie - kosztowny bilet donikąd.
logo_mgops

10
maja
2017

Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych, pieczywa, wyrobów wędliniarskich, nabiału, mrożonek, warzyw i owoców dla potrzeb Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach ? NIEROZSTRZYGNIĘTE

miniatura_zapytanie-ofertowe-na-dostaw-produktw-spoywczych-pieczywa-wyrobw-wdliniarskich-nabiau-mroonek-warzyw-i-owocw-dla-potrzeb-placwek-wsparcia-dziennego-w-lubawce-i-miszkowicach-nierozstrzygnite
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych, pieczywa, wyrobów wędliniarskich, nabiału, mrożonek, warzyw i owoców dla potrzeb Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert.
logo_mgops

04
maja
2017

Rusza Projekt - Dom Dziennego Pobytu Senior+

miniatura_rusza-projekt-dom-dziennego-pobytu-senior
Gmina Lubawka uzyskała najwyższą kwotę dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 300 000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja w 2017 r. na dofinansowanie utworzenia i wyposażenia Dziennego Domu "Senior+". W projekcie tym gminę reprezentuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce.
logo_mgops

26
kwietnia
2017

Unieważnienie postępowania na zadanie pn. "Przygotowywanie i wydawanie dwudaniowego obiadu dla uprawnionych uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce w okresie od 04.05.2017 r. do 23.06.2017 r."

miniatura_uniewanienie-postpowania-na-zadanie-pn-przygotowywanie-i-wydawanie-dwudaniowego-obiadu-dla-uprawnionych-uczniw-zespou-szk-publicznych-w-lubawce-w-okresie-od-04-05-2017-r-do-23-06-2017-r
W związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce z dnia 25.04.2017 r. (data wpływu do MGOPS w Lubawce 26.04.2017 r. ) informującym, że obiady dla uczniów na stołówce szkolnej będą wydawane do końca maja 2017 r. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O UNIEWAŻNIENIU W/W POSTĘPOWANIA.
logo_mgops

13
kwietnia
2017

Zmiana zajęć w Punkcie Konsultacyjnym z Panią Marceliną Kohut

miniatura_zmiana-zaj-w-punkcie-konsultacyjnym-z-pani-marcelin-kohut
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym dla osób po podstawowym programie psychoterapii uzależnień, które zaplanowane były w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 18:00 z Panią Marceliną Kohut, od dnia 21.04.2017 r. będą odbywały się w każdy piątek w godzinach od 15:00 do 18:00.
logo_mgops

07
kwietnia
2017

Kampania społeczna pn. Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa

miniatura_kampania-spoeczna-pn-modzieowe-forum-bezpieczestwa
W 2017 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce realizuje i koordynuje kampanię społeczną pn. Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa. Kampania obejmuje cykl działań informacyjno-edukacyjnych, skierowanych do społeczności Gminy Lubawka, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
logo_mgops

06
kwietnia
2017

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na świadczenie usług prowadzenia zajęć fizjoterapeutycznych dotyczących usprawniania narządów ruchu i korekty wad postawy na rzecz uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach"

miniatura_zapytanie-ofertowe-dotyczce-zoenia-oferty-na-wiadczenie-usug-prowadzenia-zaj-fizjoterapeutycznych-dotyczcych-usprawniania-narzdw-ruchu-i-korekty-wad-postawy-na-rzecz-uczestnikw-projektu-placwki-wsparcia-dziennego-w-lubawce-i-miszkowicach
Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zamówienia, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług prowadzenia zajęć fizjoterapeutycznych dotyczących usprawniania narządów ruchu i korekty wad postawy na rzecz uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach"
logo_mgops

28
marca
2017

Uroczyste otwarcie Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego z lokalizacją w Miszkowicach

miniatura_uroczyste-otwarcie-gminnej-placwki-wsparcia-dziennego-z-lokalizacj-w-miszkowicach
W dniu 27 marca 2017 r. o godzinie 16:00, odbyło się uroczyste otwarcie Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego z lokalizacją w Miszkowicach, która została utworzona w ramach projektu "Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach" współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
logo_mgops

21
marca
2017

Spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach"

miniatura_spotkanie-dotyczce-realizacji-projektu-pn-placwki-wsparcia-dziennego-dla-dzieci-w-lubawce-i-miszkowicach
W dniu 20.03.2017 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach", który współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Przeglądaj aktualności