• dark
`

Aktualności z Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

logo_mgops

08
czerwca
2017

Zajęcia w terenie

miniatura_zajcia-w-terenie
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w Placówkach Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach w ramach realizowanego projektu odbywają się nie tylko w salach szkolnych.
logo_mgops

07
czerwca
2017

U Nas jest fajnie - Zajęcia w Placówkach Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach

miniatura_u-nas-jest-fajnie-zajcia-w-placwkach-wsparcia-dziennego-w-lubawce-i-miszkowicach
W powstałych w miesiącu marcu 2017 r. Placówkach Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach odbywa się szereg zajęć dla dzieci i młodzieży. Realizowane są m.in. warsztaty z psychologiem, zajęcia z kompetencji matematycznych i naukowo technicznych, zajęcia z kompetencji informatycznych oraz z logopedą. Prowadzone są także zajęcia kulinarne, które realizowane są przez wychowawców Placówek.
logo_mgops

15
maja
2017

Spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach"

miniatura_spotkanie-dotyczce-realizacji-projektu-pn-placwki-wsparcia-dziennego-dla-dzieci-w-lubawce-i-miszkowicach
15.05.2017 r. w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce odbyło się kolejne spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach", który współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.
logo_mgops

12
maja
2017

Warsztaty "Uzależnienie - kosztowny bilet donikąd" w ramch kampanii edukacyjno-profilaktycznej pn. MŁODZIEŻOWE FORUM BEZPIECZEŃSTWA

miniatura_warsztaty-uzalenienie-kosztowny-bilet-donikd-w-ramch-kampanii-edukacyjno-profilaktycznej-pn-modzieowe-forum-bezpieczestwa
W dniu dzisiejszym w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce odbyły się warsztaty profilaktyczne, które przeprowadzone zostały metodą METAPLANU. Warsztaty były jednym z etapów kampanii edukacyjno-profilaktycznej pn. MŁODZIEŻOWE FORUM BEZPIECZEŃSTWA, które w tym roku odbywa się pod hasłem Uzależnienie - kosztowny bilet donikąd.
logo_mgops

10
maja
2017

Zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych, pieczywa, wyrobów wędliniarskich, nabiału, mrożonek, warzyw i owoców dla potrzeb Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach ? NIEROZSTRZYGNIĘTE

miniatura_zapytanie-ofertowe-na-dostaw-produktw-spoywczych-pieczywa-wyrobw-wdliniarskich-nabiau-mroonek-warzyw-i-owocw-dla-potrzeb-placwek-wsparcia-dziennego-w-lubawce-i-miszkowicach-nierozstrzygnite
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że zapytanie ofertowe na dostawę produktów spożywczych, pieczywa, wyrobów wędliniarskich, nabiału, mrożonek, warzyw i owoców dla potrzeb Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert.
logo_mgops

04
maja
2017

Rusza Projekt - Dom Dziennego Pobytu Senior+

miniatura_rusza-projekt-dom-dziennego-pobytu-senior
Gmina Lubawka uzyskała najwyższą kwotę dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 300 000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja w 2017 r. na dofinansowanie utworzenia i wyposażenia Dziennego Domu "Senior+". W projekcie tym gminę reprezentuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce.
logo_mgops

26
kwietnia
2017

Unieważnienie postępowania na zadanie pn. "Przygotowywanie i wydawanie dwudaniowego obiadu dla uprawnionych uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce w okresie od 04.05.2017 r. do 23.06.2017 r."

miniatura_uniewanienie-postpowania-na-zadanie-pn-przygotowywanie-i-wydawanie-dwudaniowego-obiadu-dla-uprawnionych-uczniw-zespou-szk-publicznych-w-lubawce-w-okresie-od-04-05-2017-r-do-23-06-2017-r
W związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce z dnia 25.04.2017 r. (data wpływu do MGOPS w Lubawce 26.04.2017 r. ) informującym, że obiady dla uczniów na stołówce szkolnej będą wydawane do końca maja 2017 r. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O UNIEWAŻNIENIU W/W POSTĘPOWANIA.

Przeglądaj aktualności