• dark
`

Aktualności z Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

logo_mgops

21
lutego
2017

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na świadczenie usług prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności informatyczne uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach"

miniatura_zapytanie-ofertowe-dotyczce-zoenia-oferty-na-wiadczenie-usug-prowadzenia-zaj-rozwijajcych-umiejtnoci-informatyczne-uczestnikw-projektu-placwki-wsparcia-dziennego-w-lubawce-i-miszkowicach
Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zamówienia, którego przedmiotem jest: świadczenie usług prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności informatyczne uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i  Miszkowicach" w latach 2017-2019 w Placówkach Wsparcia Dziennego w Lubawce i  Miszkowicach
logo_mgops

21
lutego
2017

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego na rzecz uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach"

miniatura_zapytanie-ofertowe-dotyczce-zoenia-oferty-na-wiadczenie-usug-poradnictwa-psychologicznego-na-rzecz-uczestnikw-projektu-placwki-wsparcia-dziennego-w-lubawce-i-miszkowicach
Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zamówienia, którego przedmiotem jest: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego w Placówkach Wsparcia Dziennego w Lubawce i  Miszkowicach w latach 2017-2019 na rzecz uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i  Miszkowicach"  
logo_mgops

07
lutego
2017

Wypłata świadczeń w formie gotówkowej

miniatura_wypata-wiadcze-w-formie-gotwkowej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że przyznane decyzją administracyjną w formie gotówkowej świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, OD MIESIĄCA MARCA 2017 r.
logo_mgops

23
stycznia
2017

PO PŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2016

miniatura_po-p-2014-2020-podprogram-2016
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
logo_mgops

05
stycznia
2017

POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2016 - Wyższe Kryterium Dochodowe

miniatura_pop-2014-2020-podprogram-2016-wysze-kryterium-dochodowe
Od  miesiąca stycznia 2017 roku zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.
logo_mgops

03
stycznia
2017

Punkt konsultacyjny - harmonogram 2017

miniatura_punkt-konsultacyjny-harmonogram-2017
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, szkodliwie nadużywających substancji psychoaktywnych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie, funkcjonujący przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce z/s przy ul. Dworcowej 33, informuje o godzinach pracy terapeutów w 2017 roku.

Przeglądaj aktualności