• dark
`

Aktualności z Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

logo_mgops

28
grudnia
2017

Spotkanie wigilijne w Placówce Wsparcia Dziennego w Lubawce

miniatura_spotkanie-wigilijne-w-placwce-wsparcia-dziennego-w-lubawce
W dniu 22.12.2017 r. w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce odbyło się spotkanie wigilijne. W spotkaniu uczestniczyły dzieci oraz wychowawcy z PWD w Lubawce oraz z PWD w Miszkowicach. Obydwie grupy dzieci, pod okiem wychowawców przygotowały program artystyczny związany ze Świętami Bożego Narodzenia.
logo_mgops

19
grudnia
2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie podstawowych usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce

miniatura_zapytanie-ofertowe-na-wiadczenie-podstawowych-usug-opiekuczych-na-rzecz-podopiecznych-miejsko-gminnego-orodka-pomocy-spoecznej-w-lubawce
M-GOPS w Lubawce zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia, pn: Świadczenie  podstawowych usług opiekuńczych  na rzecz podopiecznych M-GOPS w Lubawce w  roku 2018. Termin składania ofert upływa 28.12.2017 r. o godzinie 10:00. UWAGA: W dniu 20.12.2017 r. Zamawiający dokonał modyfikacji zapytania ofertowego PS.261.2.2017 z dnia 19.12.2017 r.
logo_mgops

08
grudnia
2017

Mikołaj w Placówkach Wsparcia Dziennego

miniatura_mikoaj-w-placwkach-wsparcia-dziennego
W dniu 06.12.2017 r. Placówkę Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach odwiedził Mikołaj wraz z trzema Śnieżynkami. Wszystkie dzieci otrzymały paczki z prezentami, lecz najpierw musiały zaprezentować swoje uzdolnienia przed Mikołajem i jego Pomocnikami.
logo_mgops

08
grudnia
2017

Anioły w Placówce Wsparcia Dziennego w Lubawce

miniatura_anioy-w-placwce-wsparcia-dziennego-w-lubawce
W dniu 05.12.2017 r. w Placówce Wsparcia Dziennego w Lubawce odbyły się zajęcia, podczas których dzieci tworzyły anioły z masy solnej. Dzieci wykazały się niezwykłymi zdolnościami artystycznymi w tym zakresie. Po przygotowaniu aniołów z masy, zostały one wypalone w gorącej temperaturze. Trafią w ręce osób wspierających Placówę.
logo_mgops

07
grudnia
2017

Zapytanie ofertowe na Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorącego jednodaniowego posiłku, podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce w roku 2018.

miniatura_zapytanie-ofertowe-na-przygotowywanie-dostarczanie-i-wydawanie-gorcego-jednodaniowego-posiku-podopiecznym-miejsko-gminnego-orodka-pomocy-spoecznej-w-lubawce-w-roku-2018
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia, którego przedmiotem jest: Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorącego jednodaniowego posiłku, podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce  w  roku 2018.
logo_mgops

29
listopada
2017

Informacja o wyborze ofert na stanowiska wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego w Miszkowicach utworzonej w ramach projektu pt. "Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach".

miniatura_informacja-o-wyborze-ofert-na-stanowiska-wychowawcw-w-placwce-wsparcia-dziennego-w-miszkowicach-utworzonej-w-ramach-projektu-pt-placwki-wsparcia-dziennego-dla-dzieci-w-lubawce-i-miszkowicach
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje o wyborze ofert na zadanie pn. Świadczenie usług przez wychowawców w zakresie sprawowania opieki i organizowania zajęć dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego w Miszkowicach utworzonej w ramach projektu pt. "Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach".

Przeglądaj aktualności