• dark
`

Aktualności z Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

logo_mgops

07
grudnia
2017

Zapytanie ofertowe na Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorącego jednodaniowego posiłku, podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce w roku 2018.

miniatura_zapytanie-ofertowe-na-przygotowywanie-dostarczanie-i-wydawanie-gorcego-jednodaniowego-posiku-podopiecznym-miejsko-gminnego-orodka-pomocy-spoecznej-w-lubawce-w-roku-2018
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia, którego przedmiotem jest: Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorącego jednodaniowego posiłku, podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce  w  roku 2018.
logo_mgops

29
listopada
2017

Informacja o wyborze ofert na stanowiska wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego w Miszkowicach utworzonej w ramach projektu pt. "Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach".

miniatura_informacja-o-wyborze-ofert-na-stanowiska-wychowawcw-w-placwce-wsparcia-dziennego-w-miszkowicach-utworzonej-w-ramach-projektu-pt-placwki-wsparcia-dziennego-dla-dzieci-w-lubawce-i-miszkowicach
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje o wyborze ofert na zadanie pn. Świadczenie usług przez wychowawców w zakresie sprawowania opieki i organizowania zajęć dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego w Miszkowicach utworzonej w ramach projektu pt. "Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach".

Przeglądaj aktualności