• dark
`

Aktualności z Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

logo_mgops

03
grudnia
2020

Zapytanie ofertowe na : "Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorącego posiłku podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce w roku 2021."

miniatura_zapytanie-ofertowe-na-przygotowywanie-dostarczanie-i-wydawanie-gorcego-posiku-podopiecznym-miejsko-gminnego-orodka-pomocy-spoecznej-w-lubawce-w-roku-2021
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza do składania ofert na zadanie pn.  Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorącego posiłku podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce  w  roku 2021.". Termin składania ofert upływa dnia 11.12.2020r. do godz. 10.00.
logo_mgops

02
grudnia
2020

28 grudnia 2020 r. Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce będzie nieczynny

miniatura_28-grudnia-2020-r-miejsko-gminny-orodek-pomocy-spoecznej-w-lubawce-bdzie-nieczynny
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, iż 28 grudnia 2020 r. ośrodek będzie nieczynny zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2020 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla wszystkich pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lubawce.
logo_mgops

26
listopada
2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania w okresie 04.01.2021r.-31.12.2021r.

miniatura_zapytanie-ofertowe-na-wiadczenie-specjalistycznych-usug-opiekuczych-dla-osoby-z-zaburzeniami-psychicznymi-w-miejscu-jej-zamieszkania-w-okresie-04-01-2021r-31-12-2021r
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza do składania ofert na zadanie pn.  Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania w okresie 04.01.2021r.-31.12.2021r.Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2020r. do godz. 8.00.
logo_mgops

23
listopada
2020

UWAGA RUSZA PROGRAM "Wspomagania ratownictwa Pacjenta - WRP"

miniatura_uwaga-rusza-program-wspomagania-ratownictwa-pacjenta-wrp
Program Wspomagania Ratownictwa Pacjenta - WRP jest finansowany przez Gminę Lubawka, która w dniu 02.11.2020r. podpisała umowę na realizację zadania publicznego z Fundacją "Ludzie Jesieni", której prezesem jest p. Urszula Kielar. Realizatorem- koordynatorem z ramienia Gminy jest Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Lubawce.

Przeglądaj aktualności