• dark
`

Aktualności z Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

logo_mgops

06
marca
2017

Uniważnienie postępowania dotyczące złożenia oferty na świadczenie usług prowadzenia zajęć fizjoterapeutycznych dotyczących usprawniania narządów ruchu i korekty wad postawy na rzecz uczestników projektu "PWD dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach"

miniatura_uniwanienie-postpowania-dotyczce-zoenia-oferty-na-wiadczenie-usug-prowadzenia-zaj-fizjoterapeutycznych-dotyczcych-usprawniania-narzdw-ruchu-i-korekty-wad-postawy-na-rzecz-uczestnikw-projektu-pwd-dla-dzieci-w-lubawce-i-miszkowicach
Na podstawie punktu XI - Informacje dodatkowe ppkt 4 Zapytania ofertowego z dnia 02.03.2017 r. dotyczącego świadczenia usług prowadzenia zajęć fizjoterapeutycznych dotyczących usprawniania narządów ruchu i korekty wad postawy na rzecz uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach" ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O UNIEWAŻNIENIU W/W POSTĘPOWANIA.
logo_mgops

27
lutego
2017

Informacja o wyborze ofert na świadczenie usług przez wychowawców w zakresie sprawowania opieki i organizowania zajęć dla dzieci w placówce wsparcia dziennego utworzonej w ramach projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach"

miniatura_informacja-o-wyborze-ofert-na-wiadczenie-usug-przez-wychowawcw-w-zakresie-sprawowania-opieki-i-organizowania-zaj-dla-dzieci-w-placwce-wsparcia-dziennego-utworzonej-w-ramach-projektu-placwki-wsparcia-dziennego-w-lubawce-i-miszkowicach
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje o wyborze ofert na zadanie , które obejmuje świadczenie usług przez wychowawców w zakresie sprawowania opieki i organizowania zajęć dla dzieci w placówce wsparcia dziennego utworzonej w ramach projektu pt. "Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach".
logo_mgops

21
lutego
2017

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na świadczenie usług prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne na rzecz uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach"

miniatura_zapytanie-ofertowe-dotyczce-zoenia-oferty-na-wiadczenie-usug-prowadzenia-zaj-rozwijajcych-umiejtnoci-matematyczne-i-podstawowe-kompetencje-naukowo-techniczne-na-rzecz-uczestnikw-projektu-placwki-wsparcia-dziennego-w-lubawce-i-miszkowicach
Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zamówienia, którego przedmiotem jest: świadczenie usług prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne na rzecz uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach"
logo_mgops

21
lutego
2017

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na świadczenie usług prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności informatyczne uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach"

miniatura_zapytanie-ofertowe-dotyczce-zoenia-oferty-na-wiadczenie-usug-prowadzenia-zaj-rozwijajcych-umiejtnoci-informatyczne-uczestnikw-projektu-placwki-wsparcia-dziennego-w-lubawce-i-miszkowicach
Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zamówienia, którego przedmiotem jest: świadczenie usług prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności informatyczne uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i  Miszkowicach" w latach 2017-2019 w Placówkach Wsparcia Dziennego w Lubawce i  Miszkowicach
logo_mgops

21
lutego
2017

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego na rzecz uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach"

miniatura_zapytanie-ofertowe-dotyczce-zoenia-oferty-na-wiadczenie-usug-poradnictwa-psychologicznego-na-rzecz-uczestnikw-projektu-placwki-wsparcia-dziennego-w-lubawce-i-miszkowicach
Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej zamówienia, którego przedmiotem jest: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego w Placówkach Wsparcia Dziennego w Lubawce i  Miszkowicach w latach 2017-2019 na rzecz uczestników projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce i  Miszkowicach"  
logo_mgops

07
lutego
2017

Wypłata świadczeń w formie gotówkowej

miniatura_wypata-wiadcze-w-formie-gotwkowej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że przyznane decyzją administracyjną w formie gotówkowej świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, OD MIESIĄCA MARCA 2017 r.

Przeglądaj aktualności