• dark
`

Aktualności z Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

logo_mgops

07
lutego
2017

Wypłata świadczeń w formie gotówkowej

miniatura_wypata-wiadcze-w-formie-gotwkowej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że przyznane decyzją administracyjną w formie gotówkowej świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, OD MIESIĄCA MARCA 2017 r.
logo_mgops

23
stycznia
2017

PO PŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2016

miniatura_po-p-2014-2020-podprogram-2016
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
logo_mgops

05
stycznia
2017

POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2016 - Wyższe Kryterium Dochodowe

miniatura_pop-2014-2020-podprogram-2016-wysze-kryterium-dochodowe
Od  miesiąca stycznia 2017 roku zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.
logo_mgops

03
stycznia
2017

Punkt konsultacyjny - harmonogram 2017

miniatura_punkt-konsultacyjny-harmonogram-2017
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, szkodliwie nadużywających substancji psychoaktywnych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie, funkcjonujący przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce z/s przy ul. Dworcowej 33, informuje o godzinach pracy terapeutów w 2017 roku.
logo_mgops

14
grudnia
2016

POPŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2016

miniatura_pop-2014-2020-podprogram-2016
INFORMACJE OGÓLNE Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
logo_mgops

14
grudnia
2016

PO PŻ 2014-2020 - podsumowanie PODPROGRAMU 2015

miniatura_po-p-2014-2020-podsumowanie-podprogramu-2015
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w dniu 07.07.2015 podpisał porozumienie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej na dystrybucję z magazynu Zarządu Rejonowego w Wałbrzychu żywności w ramach Podprogramu 2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Przeglądaj aktualności